Følelsesmæssig

intelligens / EQ test

Vil du kende din følelsesmæssige intelligens?

En EQ-i test kan hjælpe dig til at forstå dine følelser og reaktionsmønstre. Det kunne fx være at se på, hvad der trigger din irritation over bestemte situationer.

Mennesker med en høj EQ er blandt andet gode til at skabe relationer og tilpasse sig miljøet på arbejdspladsen. Og vi kan arbejde med og udvikle vores følelsesmæssige intelligens hele livet.

Hvad er følelsesmæssig intelligens?

EQ-I testen blev lanceret i 1997 i sin første version i USA og senere introduceret i Danmark i 2000. Siden har over 1 million mennesker fordelt på 66 lande og 45 forskellige sprog gennemført testen. Mange erfaringer er blevet samlet op gennem testens første 10 leveår af MHS (Multihealth Systems Inc.). I efteråret 2013 blev testen lanceret i Danmark i den dansksprogede version af den nye EQ-i version 2.0.

EQ-i 2.0 er en måling af de følelsesmæssige kompetencer i bl.a. ledelse, som mange gange i praksis bliver de ”udfordrende” kompetencer, og med et særligt fokus på emotionelle og sociale færdigheder.

Emotionel intelligens refererer til evnen til at forstå, udtrykke og regulere dine egne følelser samt at kunne opfatte og reagere på andres følelser på en passende måde. Det er også evnen til at anvende følelsesmæssig information i dine refleksioner, beslutningstagning og kommunikation. Begrebet “emotionel intelligens” kan også forkortes som “EQ”, i modsætning til “IQ”, som står for intelligenskvotient.

Det er også færdigheder i hvordan vi udvikler og vedligeholder sociale relationer, og hvordan vi håndterer livets udfordringer (fx stress eller konflikter).

Hvad kan du bruge en EQ-i test til?

Feedback på en EQ-i test kan bruges bl.a. til lederudvikling, medarbejderudvikling, personlig udvikling, selvopmærksomhed og udvælgelse i en rekrutteringssituation.

Det er vigtigt at huske, at en EQ-i test kun er en del af en større proces, og at det ikke bør være den eneste faktor, der bruges til at træffe beslutninger ud fra. Vi kan forbedre vores følelsesmæssige intelligens gennem træning og praksis. Så med en udført test, på hvilken du får feedback, kan du arbejde med de områder som måske er en udfordring for dig. Og du kan optimere de styrker du besidder. Testen gennemføres individuelt men et forløb kan gennemføres på enkeltpersoner eller et team.

EQ-cirkel

Hvad koster en EQ-i test?

Prisen afhænger af dine ønsker til forløbet.
Du kan vælge en test med en feedback session på 1½ times varighed. Kr. 4000,- ex moms
Vi kan lave et forløb, hvor der er en feedback session opfulgt af en handlingsplan og et antal opfølgende samtaler. Kontakt mig for mere information.

Coaching

Hvordan arbejder jeg?

Coaching er en disciplin, hvor vi gennem samtaler, nysgerrighed og spørgsmål får skabt klarhed, så du selv får indsigt i nye perspektiver og ser svar på den tvivl du kan have. Når vi har coaching sessioner vil min rolle som coach være at skabe et åbent og tillidsfuldt rum og stille de spørgsmål, der støtter dig i at finde svaret hos dig selv. Du definerer altid selv dit mål.

Vi gennemgår modeller og bruger værktøjer, så du også kan øve dig på nye vaner, nye mønstre, i din hverdag.

Jeg forholder mig ikke til hvad der er ”rigtig eller forkert”, men som coach er jeg nysgerrig og stiller spørgsmål, så du finder den retning som, er rigtig for dig.

Fortrolighed

Som coach har jeg tavshedspligt og videregiver ingen oplysninger om dig, eller de samtaler vi har, i det fortrolige rum, når du coaches.

Online coaching

Hvis du enten bor langt væk fra mig, eller har en travl hverdag, og ønsker et online coachingforløb er det også en mulighed. Ring til mig og lad os aftale nærmere.

15 min gratis samtale

Er der kemi og kan jeg hjælpe med dit mål og ønsker for forløbet?

Før du beslutter, om du vil starte et forløb med coachingsamtaler med mig, tilbyder jeg en gratis telefonsamtale, så vi kan vurdere om vi er gode sammen. Om der er kemi og om dit mål og ønsker for forløbet er noget, jeg kan hjælpe med.

Udtalelser 

Hvad siger mine klienter om EQ?

”Der var ting som jeg godt ved er en udfordring for mig, men ikke får talt så meget om med andre mennesker. Og i feedbacksessionen fik vi talt om, hvordan jeg kan gøre mig mindre afhængig af andres mening og sætte mig igennem i situationer, hvor det er vigtigt for mig selv at blive hørt”.

Laila

”Ret overraskende at testen rent faktisk scorede mig lavt på relationsevne! Jeg har ikke haft reflekteret meget over, at jeg ikke betror mig til min familie eller venner. Jeg er den privilegerede, der anses som den ressourcestærke og vi taler altid om dem og deres udfordringer – aldrig om mig og min livssituation”.

Marlene